PI-AK-20

 

 

Z Operacijo Proizvodne izboljšave Akošir 2020 smo zagotovili potrebna finančna sredstva za nadomestitev izpadlih likvidnostnih sredstev v letu 2020, kot posledico padca obsega proizvodnje dejavnosti zaradi epidemije Covid19, slabše prodaje in nižjih prihodkov. Vzpostavili smo normalne produkcijske razmere in vsem zaposlenim v proizvodnji zagotovili delo in normalni zaslužek.

V sklopu izvajanja tega projekta, smo izvedli aktivnosti za ohranitev vseh delovnih mest.

S pomočjo državne pomoči oz. financiranja operacije PI-AK-20 smo dosegli postavljene cilje:

  • zmanjšanje posledic izpada prihodka in poslovanja podjetja,
  • polno delovanje podjetja Akošir d.o.o.,
  • ohranjanje vseh delovnih mest v proizvodnji, kot so bila sistemizirana pred epidemijo Covid19.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija - MGRT in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran EKP v Sloveniji - www.eu-skladi.si